Ons onderwijs

Het onderwijs op Brekeldschool - De Brug vindt plaats in kleine (combinatie)groepen. In de groepen 3 tot en met 5 behandelen we per schooljaar ongeveer 75% van de reguliere lesstof. Dit betekent dat er op De Brug meer tijd en aandacht is voor het aanleren van de basisvaardigheden. De leerlingen kunnen zich in een rustig tempo de stof eigen maken. In de groepen 6 tot en met 8 wordt weer de lesstof van een heel schooljaar behandeld. Hierbij wordt wel gebruik gemaakt van Passende Perspectieven. Dit houdt in dat de instructie en lesstof wordt aangepast aan de leerroute die de leerling volgt.

Net als de Brekeldschool wordt er op De Brug gewerkt met het BAS-concept. Dit betekent dat er gezorgd wordt voor een voorspelbare en duidelijke leeromgeving. Dit is o.a. terug te zien in het gebruik van een dagplanning en picto’s. Vanaf groep 5 wordt er tijdens taakuur zelfstandig gewerkt met een taakbrief. Zo leren leerlingen zelf hun werk plannen, maken en controleren. De komende jaren zullen er nog andere thema’s opgepakt worden, zoals het leren door coöperatieve werkvormen.