kernwaarden

"Openheid, dienstbaarheid en meesterschap."

Welkom op de site van Brekeldschool-de BRUG!

Brekeldschool-De Brug ligt op een prachtige plek aan de rand van Rijssen. De school ligt aan het doodlopende en veilige eind van de Prins Bernhardstraat. Vlakbij is het bos en een hertenkamp. 

Het gebouw is nieuw, van 2017, en is aangebouwd aan de Brekeldschool. De school is mooi, met volop binnenvallend zonlicht, wat de school iets vrolijks geeft. Het plein van de school is groot en geeft volop ruimte voor spel en beweging. 

Onze school is een zogenaamde tussenvoorziening. Een tussenvoorziening is een vorm van onderwijs tussen het basisonderwijs en het speciaal basisonderwijs.
Op De Brug:
- wordt onderwijs gegeven in een kleinere setting.
- wordt het onderwijs in een rustiger tempo aangeboden.
(Zie ook Doel en doelgroep van De Brug onder tabblad Algemeen.)

Bijzondere data 2019-2020
Lees verder
Kluskampioen!
Lees verder

Onderwijs

Principieel passend onderwijs

Als reformatorische school is 'Gods Woord' de basis van ons onderwijs. In de tien geboden vinden we de regels voor goed burgerschap. Onderwijskundig werken we aan passend onderwijs vanuit het onderwijsconcept BAS+. Dit betekent bouwen aan een adaptieve school en is te zien aan hoe wij werken aan voorspelbaarheid, regels en routines, ouder- en kind gesprekken, basiscommunicatie, coöperatief leren, etc. Passend onderwijs betekent dat wij een passende plek voor iedereen proberen te zoeken. Vaak binnen onze school, soms daar buiten.

Lees verder