Agenda

Hier vindt u onze jaarkalender.
Voor bijzondere data (een overzicht van studiemiddagen, ouderavonden, SOT-bijeenkomsten, kerstfeest kleuters, spreekuren e.d.) zie bijzondere data 2019-2020 De Brug.pdf.  In dit document staan diverse data op een rijtje.
Bij alle geplande zaken geldt: D.V.

Studiemiddag ontwikkelingsperspectief

Startdatum/tijd:
maandag 2 september 2019 13:30
Beschrijving:
Alle groepen hebben 's middags vrij.
Het team heeft een studiemiddag. We gaan ons deze middag vooral bezighouden met analyses en ontwikkelingsperspectieven.